Nieuws

50% bang voor testrit in zelfrijdende auto

Uit Het Nationale Automobilisten Onderzoek 2015 van YPCA komt naar voren dat een meerderheid van de automobilisten (50%) een testrit in een zelfrijdende auto nog niet aan durft. Ruim 75% van de respondenten zou ook de (klein)kinderen niet in een zelfrijdende auto laten stappen.


YPCA voert jaarlijks Het Nationale Automobilisten Onderzoek uit in opdracht van Allsecur Autoverzekeringen en Traffic Radio. In dit representatieve onderzoek naar de Nederlandse automobilist werden via een internetpanel in april van dit jaar 667 automobilisten, in de leeftijd tussen de 18 en 69 jaar, naar hun mening gevraagd.

Nog geen testrit

Veel automobilisten moeten aan het idee wennen dat ze zelf niet meer de macht over de auto hebben. In 2014 gaf 23% van de ondervraagden aan dat ze het een eng idee vinden om zelf de auto niet te hoeven besturen. 21% gaf aan dat ze het eerst rustig op zich af willen laten komen en dat de tijd het zal leren. In 2015 wil nog steeds een meerderheid (50%) van de automobilisten geen testrit doen in een zelfrijdende auto. Ruim driekwart van de respondenten zou dan ook zeker niet zijn of haar (klein)kinderen zonder begeleiding in een zelfrijdende auto laten instappen.

Toch meer geloof in zelfrijdende auto
Toch krimpt de groep automobilisten die denkt dat de zelfrijdende auto niet zal doorbreken. In 2014 twijfelde meer dan de helft van de ondervraagden (59%) aan de auto van de toekomst, in 2015 nog maar 38%. Net als in 2014 geeft negen van de tien respondenten aan dit pas te zien gebeuren over vijf jaar of langer. Iets minder dan de helft (42%) denkt wel dat het moment relatief nabij is: tussen vijf en tien jaar vanaf nu.

Blijven opletten
Op de vraag wat zij in een zelfrijdende auto zouden doen, gaf in 2014 meer dan de helft (52%) aan op te gaan letten en te kijken of alles wel goed gaat tijdens een rit in de zelfrijdende auto. In 2015 is dit aantal licht gekrompen naar 45%. Van de overige respondenten geeft 43% aan lekker rustig om zich heen te gaan kijken of muziek te luisteren, wat te eten (18%), te werken (16%) of gebruik te maken van social media (13%). 12% van de ondervraagden geeft aan zich stierlijk te gaan vervelen.

Ga terug